Giỏ hàng của bạn
0 MẶT HÀNG TRÊN GIỎ HÀNG CỦA BẠN
Subtotal:
VND 0.00

Tải ứng dụng

Hỗ trợ iOS, Android, Windows 10

CRM

URL: http://crm.demo.onephone.space

admin login:
user: admin
password: 123456@
demo login:
user: demo1
password: 123456@
user: demo2
password: 123456@

WEB+SHOP

URL: http://web.demo.onephone.space
admin login:
user: admin
password: 12345678@


BẤT ĐỘNG SẢN

URL: http://realestate.demo.onephone.space 

admin login: 
user: info@onephone.space 
password: 123456@
CẦU NỐI NGUỒN HÀNG

URL: http://providerspace.demo.onephone.space

admin login:
user: info@onephone.space
password: 123456@ 


CONTACT CENTER

URL: http://contactcenter.demo.onephone.space
admin login: 
user: admin 
password: 123456@
demo login:
user: demo1
password: 123456@
user: demo2
password: 123456@

VIRTUAL PBX

URL: http://tinypbx.demo.onephone.space
admin login: 
user: admin 
password: 123456@
demo login:
user: demo1
password: 123456@
user: demo2
password: 123456@

F.A.Q

URL: http://faq.demo.onephone.space
admin login: 
user: admin 
password: 123456@
 
 
 
 
 

SHOP E-COMMERCE

URL: http://bak.demo.onephone.space 
admin login: 
user: admin 
password: 123456@
Front-end:
URL: http://shop.demo.onephone.space
demo login:
user: demo1
password: 123456@
user: demo2
password: 123456@

IoT

URL: https://device.demo.onephone.space
admin login: 
user: admin 
password: 123456@
demo login:
user: demo1
password: 123456@
user: demo2
password: 123456@OFFICE COMMUNICATION

URL: https://nextfone.demo.onephone.space
admin login: 
user: admin 
password: 12345678@
demo login: 
user: demo1 
password: 12345678@
user: demo2
password: 12345678@


VIDEO CONFERENCE

URL: https://onemeet.demo.onephone.space
demo login: 
user: demo1 
password: 123456@
user: demo2
password: 123456@
SOCIAL NETWORK

URL: http://social.demo.onephone.space
demo login: 
user: demo1 
password: 123456@
user: demo2
password: 123456@Tải ứng dụng

URL: https://appstore.baseservices.vn
Ứng dụng tự động hiểu hệ điều hành đang dùng và chuyển đến app store phù hợpỨng dụng trên windows

URL: http://download.lotus-asia.net/onelotus/apps/onephone.zip
Tải về, làm theo hướng dẫn sử dụngứng dụng ios

URL: https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=1164113035&mt=8
Hoặc truy cập vào appstore, tìm từ khóa Onephone

ứng dụng android

URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.onephone
Hoặc truy cập vào playstore, tìm từ khóa Onephone